1 automatiserad sårbarhetsanalys för hela systemet

cyber security cybersecurity device 60504 scaled

Kontinuerlig skanning av era nätverk och alla anslutna enheter med schemalagda rapporter med sårbarhetsanalys.

Statusinformation på er säkerhetsprofil?

Ponera att ni har vidtagit alla rekommenderade åtgärder för att skydda er mot alla hot. Hur kan ni veta när ni måste agera mot nya hot och vilka system är exponerade? Ett svar är att anlita en expert att utföra ett ”pen-test” dvs de fingerar en cyberattack mot er miljö och ger er en sårbarhetsanalys.

Att nya hot kommer hela tiden vet vi, mer än 10.000 nya varianter per timme, dygnet runt. Vilket motiverar en viss frekvens av dessa tester.

För att kunna bemöta detta rekommenderar vi att ni kör kontinuerlig och automatiserad sårbarhetsanalys av er miljö. På så vis får ni kontroll och kvitto på att era skydd fungerar.

Sårbarhetsanalys

Tjänsten scannar och letar automatiskt och kontinuerligt efter mer än 64 000 sårbarheter. Oavsett om du hanterar all din IT själv eller outsourcar så är vår nätverksskanning det mest effektiva sättet att förstå hur säkra ni är mot externa hot, avhjälpa sårbarheter och öka er IT-säkerhet mot en liten investering i tid. Tjänsten erbjuder en rad funktioner för compliance med bland annat GDPR, NIS, ISO 27001 och PCI DSS.

Nätverksskanningen upptäcker sårbarheter som är relaterade till bland annat gammal mjukvara, exponerade tjänster och funktioner, felkonfigurerade system och svaga lösenord. Tjänsten kartlägger dessutom automatiskt ditt nätverk så att du får en tydlig överblick över alla dina system oavsett geografisk placering.

Parallellt med att du skannar dina nätverk och system schemalagt kan du när som helst skanna on demand, exempelvis i samband med förändringar och driftsättning av nya system. Med hjälp av riklig information, smarta och effektiva verktyg och vår support och specialisthjälp prioriterar och avhjälper du eller din IT-partner, effektivt de sårbarheter som upptäcks innan de utnyttjas av någon illasinnad.

Täcker hela IT-miljön

Våra skanners skannar dina publika nätverk och system, åtkomliga via internet. Genom att installera en eller flera Scanner Appliances i dina lokala miljöer, bakom dina brandväggar, så kan vi skanna alla dina nätverk – även om din IT-miljö finns på flera olika fysiska platser. All scanningsdata som samlas upp av Scanner Appliances presenteras i kontrollpanelen ”Security Center”.

Vulnerability Manager

Vulnerability Manager är ett kraftfullt verktyg för att du effektivt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals. Du sorterar, grupperar, ignorerar och prioriterar sårbarheterna precis på det sätt som passar dig bäst i verktyget. I verktyget finns även en rad funktioner för samarbete inom din organisation och externa parter, så som din IT-partner.

Continuous Monitoring

I Continuous Monitoring sätter du snabbt och enkelt upp monitorering över förändringar som genererar notiser och larm. Verktyget tar bort behovet av att arbeta i Security Center. Du blir istället notifierad vid uppkomsten av nya sårbarheter, vid förändringar och när sårbarheter blivit avhjälpta. Du punktmarkerar enkelt exempelvis system som handhar personuppgifter för GDPR compliance, eller ett specifikt nätverk för att få information om portar som öppnas eller stängs.

Ärendehantering

I tjänsten ingår ett komplett verktyg för ärendehantering. Flödet är till stora delar automatiserat. Du sätter upp regelverk för när det skall skapas ärenden och hur de ska tilldelas. Verktyget stödjer integration med externa system för ärendehantering.

Rapporter

En mängd färdiga rapportmallar finns i tjänsten och du kan skapa dina egna rapporter – anpassade för såväl tekniker och specialister, som ledning, VD och styrelse. Rapporterna distribueras krypterade till t.ex. din IT-partner eller systemleverantör. Parallellt med att du kan skapa rapporter automatiskt enligt önskat schema så kan du när som helst skapa rapporter on demand.

Funktioner för compliance med bl.a. GDPR & NIS

Tjänsten erbjuder en rad stödfunktioner för compliance med bland annat GDPR, NIS, ISO 27001 och PCI DSS. Du kan bland annat pinpointa dina system som handhar personuppgifter för att monitorera dessa och automatiskt skapa kontinuerliga rapporter till personuppgiftsansvarig.

sårbarhetsanalys
Vi är återförsäljare till Holm Security vilka är en av marknadsledarna inom automatiserade sårbarhetsanalys och penetrationstester.

Funktioner sårbarhetsanalys

  • Kontinuerlig skanning av alla noder i ert nätverk
  • Skanna nätverk frånskilda från varandra med en central vy av resultat
  • Verktyg för prioritering av sårbarheter
  • Löpande övervakning med larm för sårbarheter och förändringar
  • Ärendehantering
  • Rapporter
  • Funktioner för regelefterlevnad såsom GDPR, NIS, ISO 27001 och PCI DSS
  • Levereras som SaaS vilket avlastar er installation från underhåll.


Senaste nyheterna från ThreatPost Today