Säker backuptjänst

För att all information skall vara skyddad från obehörig åtkomst krypteras den i alla steg vid backup. När data läses in från era system krypteras den först med en krypteringsnyckel ni sätter för varje jobb. Därefter transporteras innehållet via en krypterad förbindelse för lagring i vårt moln, varpå informationen även krypteras när den sparas. Skulle någon lyckas avlyssna dataströmmen under transport från era system till lagringen är den dubbelt krypterad, likaså när data har lagrats är den dubbelt krypterad. För att någon obehörig skall kunna komma åt innehållet krävs alltid minst två krypteringsnycklar varav en endast ni känner till. Vilket betyder att er information alltid är skyddad från obehörigas insyn.

säker backuptjänst
Backup som tjänst är det absolut smidigaste och säkraste alternativet idag. Säkerhetskopiering sker i bakgrunden helt automatiskt.

Vad krävs för en säker backuptjänst?

Nedan går vi igenom några viktiga egenskaper en säker backuptjänst måste erbjuda. Saknar ni någon del då har ni inte en säker backuptjänst.

Om ni inte har en säker backup, vad är då poängen med att ta backup? Om ni tveksam till att backup verkligen behövs, läs då vidare här.

Lösenord till program

Säkerhetskopieringsprogrammet skyddas med lösenord. Detta är ett måste för att skydda mot kryptovirus som annars enkelt även krypterar backuperna där dem lagras. Kan även kompletteras med ”Immutable” (oföränderlig) lagring.

Fysisk säkerhet

  • Datacenteranläggningar i världsklass.
  • Anonyma anläggningar, allt för inte locka obehöriga.
  • Bemanning 24/7/365 med passage och åtkomst säkerhet.
  • Certifierad för SOC 2 och ISO 27001

Lagringssäkert

  • Automatiskt krypterat vid lagring
  • HTTPS säker upp/nerladdning
  • ”Immutable” (oföränderlig) alternativ typ av lagring, där lagrad data är skrivskyddad och kan därmed inte modifieras eller raderas enligt fördefinierade regler.
säker molnbackup

Molnbackup har alla funktionerna

Med Molnbackup kan ni skydda er data med backup till vårt moln eller lokalt, även data från andra molntjänster såsom Azure, Office 365, Google Workspace

Med Molnbackup får ni en säker backuptjänst som ni kan lita på när ni behöver den.

Testkör Molnbackup

Prova vår tjänst i 14 dagar helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser. Ingen registrering av betalningsmetod nödvändig och provperioden upphör automatiskt. Ladda ner programmet för ditt operativsystem via länkarna nedan och säkerhetskopiera upp till 2 GB data i molnet.

OperativsystemWindowsmacOSLinux (deb)Linux (rpm)
Utförliga instruktionerVisa mig för WindowsVisa mig för MACVisa mig för Linux