Säker autentisering

autentisering

Säker autentisering som molntjänst, hög säkerhet och lätt att använda.

Autentisering

Detta är förmodligen den viktigaste säkerhetsfunktionen av alla. Autentisering är processen när vi i dagligt tal ”loggar in” oavsett om det är till din e-post, dator, mobiltelefon, ekonomisystem eller någon annan tjänst på Internet. Inte svårt att förstå att det är viktigt. Läs mer om autentisering på Wikipedia

Ett av de största problemen är att de fortfarande bara är baserade på användarnamn och lösenord, och att lösenorden ofta är för korta eller att samma lösenord används till olika system. Men det är inte konstigt med tanke på hur många inloggningar vi behöver en normal dag. Människan är minst sagt inte riktigt anpassad för att minnas 100-tals inloggningar med lösenord som både är komplexa och långa.

Autentisering, faktorer och metoder

Det finns väldigt många tekniker att identifiera sig via, dessa skiljer sig åt i hur många och vilka faktorer som är involverade. I grunden är det bara ett fåtal olika metoder. Den mest grundläggande består av användarnamn och ett lösenord (vilket inte är direkt säkert) men utökas ofta med ytterligare någon faktor t.ex. engångskod, biometrisk avläsning (ansiktes, fingeravtryck igenkänning) plats (nätverk eller nätverksadress) för att nämna några. Det är när man har fler än 2 faktorer MFA (Multi Faktor Autentisering) som det kan börja anses som säkert.

Högre säkerhet och automatiserad inloggning

Högre säkerhet kan uppnås genom att automatisera inloggningsprocessen via SSO (Single Sign-On). Man kopplar då ihop ett mycket säkert system med de olika delar som användare (vilka hämtas från katalogtjänst som t.ex. Active Directory via LDAP) som i kombination med att användaren har verifierats via säker login till SSO-systemet. Målsystemet kan i sin tur verifiera personens behörighet och automatiskt släppas in.

Egenskaper för autentisering

 • Plattformsoberoende
 • Webbläsaroberoende
 • Licensieras per samtidiga användare
 • Världen snabbaste SSO/SLO/RELOGIN – webbläsaroberoende
 • idP klass SSO
 • Mångsidig samt enkel att implementera
 • LDAP Viewer
 • Webbaserad administration
 • REST API
 • API autentisering via nyckel
 • SAML 2.0
 • Klienter för Windows, Linux, Mac, iOS, Android och Blackberry
 • RADIUS loggning av användarinloggningar
 • Inbyggd katalogtjänst
 • Anslutningar till LDAP kataloger, (stöd för flera samtidiga)
autentisering
Vi har säkra lås på våra hem. Samma behov gäller för inloggningar digitalt, där värdena kan vara mångfalt mycket större.

Läs mer om SSO


Senaste nyheterna från ThreatPost Today