0 f82e04f8 a548 4bc8 ad98 c3c257b1475f

Oroar du dig för din data?

Känner du oro för att förlora din viktiga data? De hot som vi idag står inför i form av hackerintrång har aldrig varit större. Den pågående politiska oron och spänningarna i världen, tillsammans med konflikten mellan Ryssland och Ukraina, visar tydliga spår av ökad aktivitet på internet. Men du behöver inte känna dig maktlös. Oxxy IT-Säkerhet finns här för att skydda din data och ge dig tryggheten du behöver.

Grunderna i IT-säkerhet

1. Bli medveten av din egna situations sårbarheter och därmed rikser.

2. Skydda din data dvs ditt presterade arbete och den tid du har lagt ner för att skapa dina värden.

3. Förebygg angrepp mot dina system och användare.

1. Medvetenhet

Bli medventen om din situation. Vilka sårbarheter exponeras du för idag? Detta är ingen lätt sak att kartlägga på egen hand eller utan automatiserade verktyg. Vi rekomenderar att ni söker av alla anslutna enheter på ert nätverk och alla servrar ni har i molnet varje vecka för att idenfiera nya sårbarheter så fort de blir kända. Likaså kartlägg dina användares medvetenhet och utbilda dem interaktivt och individuellt där de har brister.

2. Skydda

Skydda din data eller om du vill ditt IP (Intellectual Property). All den tid och alla resultat du har åstadkommit vill du givetvis skydda mot förlust och risken att behöva försöka återreprodusera om det ens är möjligt. Säkerhetskopiering är det enda som gäller när du vill säkra din data, och en backup med skydd mot moderna hot som kryptovirus.

3. Förebygg

Förebygg att incidenter uppstår överhuvud taget genom att automatisera underhållet av datorer. Skydda dina användares konton och hjälp dem att avvärja hot som Phishing och andra knep kriminella hittar på för att lura till sig åtkomst till er miljö.

IT-säkerhet och bättre effektivitet

Det var de grundläggande åtgärder du bör vidta för ett bra skydd, sedan finns det förstås fler åtgärder som inte bara ökar säkerheten utan även rationaliserar din arbetsdag såsom SSO (Single Sign-On). Automatiserad patchhantering med mera inte bara för bättre skydd utan även bättre prestanda och effektivitet.

IT-säkerhet antivirus
Antivirus

Så länge systemen inte är immuna krävs ett aktivt skydd mot virus. Idag produceras över 10.000 nya virus varje dygn och det vore naivt att inte skydda sig så gott det går.

2 4800e3a5 f7ef 4358 a939 f164551767b2
Autentisering

Det handlar inte bara om att höja säkerheten utan även att förenkla vardagen. Med effektivare inloggningar höjer du säkerheten samtidigt som ni spar tid.

0 4c6b3f47 feb3 4dfb ac64 7f123c5557a8
Backup

Riktig backup ska lagras på en helt avskild plats för att kunna användas i en helt ny miljö om så krävs. Dessutom måste den skyddas mot förändring av obehöriga och kriminella.

3 b9543049 c5ff 4c59 8dd1 a4b12b1afe60
RMM

System som hanteras centralt kommer alltid ha ett bättre skydd än om de uppdateras var för sig, dessutom får ni helhetsvy och larm vid eventuella problem.

0 9d517f12 4cf5 447d b250 5c0373c4813d
Sårbarhetsanalys

Med schemalagda sårbarhetsanalyser får du fortlöpande koll på om dina system är exponerade för nya eller gamla sårbarheter. Följ upp med inbyggd ärendehantering.

it-säkerhet vpn
VPN

Med virtuella privata nätverk (VPN) krypterar ni all er trafik och obehöriga kan inte avlyssna känslig information såsom inloggningsuppgifter eller företagsdata.

1 229749d6 b2d9 4be1 9909 bc047bec37e1

Antivirus

Så länge systemen inte är immuna krävs ett aktivt skydd mot virus. Idag produceras över 10.000 nya virus varje dygn och det vore naivt att inte skydda sig så gott det går.

2 4800e3a5 f7ef 4358 a939 f164551767b2

Autentisering

Det handlar inte bara om att höja säkerheten utan även att förenkla vardagen. Med effektivare inloggningar höjer du säkerheten samtidigt som ni spar tid.

0 4c6b3f47 feb3 4dfb ac64 7f123c5557a8

Backup

Riktig backup ska lagras på en helt avskild plats för att kunna användas i en helt ny miljö om så krävs. Dessutom måste den skyddas mot förändring av obehöriga och kriminella.

3 b9543049 c5ff 4c59 8dd1 a4b12b1afe60

RMM

System som hanteras centralt kommer alltid ha ett bättre skydd än om de uppdateras var för sig, dessutom får ni helhetsvy och larm vid eventuella problem.

0 9d517f12 4cf5 447d b250 5c0373c4813d

Sårbarhetsanalys

Med schemalagda sårbarhetsanalyser får du fortlöpande koll på om dina system är exponerade för nya eller gamla sårbarheter. Följ upp med inbyggd ärendehantering.

1 689115b8 f7cc 4d1b 91a8 1fbccca34c68

VPN

Med virtuella privata nätverk (VPN) krypterar ni all er trafik och obehöriga kan inte avlyssna känslig information såsom inloggningsuppgifter eller företagsdata.

Brandsäkra din IT-infrastruktur

Med Oxxy IT-Säkerhet kan du tryggt skydda din IT-infrastruktur mot dagens ständigt ökande hot. Vi erbjuder en rad kraftfulla lösningar som säkerställer att dina system och data är väl skyddade från virus, obehörig åtkomst och andra sårbarheter. Med vår antivirusprogramvara håller du dina system immun mot de över 10.000 nya virus som dyker upp varje dag. Vår autentiseringsfunktion förenklar inte bara din vardag, den höjer också säkerheten och sparar värdefull tid. Med vår backuplösning kan du vara säker på att din viktiga data är säkerhetskopierad och skyddad på en separat plats. Genom att hantera ditt IT-system centralt med vår RMM får du bättre skydd och fullständig översikt över systemets hälsa och eventuella problem. Med regelbundna sårbarhetsanalyser håller du dina system uppdaterade och skyddade mot nya och gamla hot. Genom att använda vårt virtuella privata nätverk (VPN) krypterar du all din trafik och skyddar känslig information från obehöriga. Skydda din IT-infrastruktur med Oxxy IT-Säkerhet idag! Kontakta oss för mer information och få en skräddarsydd lösning som passar dina behov.

cropped

Kontakta oss

Oxxy AB

E-post info@oxxy.se
Telefon +46(0)10-500 6000