Ransomware attacker utvecklas. Din strategi måste likaså

Ransomware attacker utvecklas Utpressningsvirus är ett ökande problem för alla verksamheter, och det kommer bara bli värre. Vad som en gång startade som ett ”floppy-disk” baserat virus med en lösensumma på $189 har lösen gått från en mindre besvärlighet...
MacOS Demonteras av $49 XLoader Datastjälare

MacOS Demonteras av $49 XLoader Datastjälare

En billig, enkel och lönsam ny version av den gamla FormBook form-stealer och keylogger har lagt till Mac användare till sin målgrupp, och den säljer som smör för $49 på Darknet. Det är inte bara billigt, det är lätt! XLoader distribueras via så kallad...
Advokatbyrå till ”Fortune 500” drabbade av Ransomware

Advokatbyrå till ”Fortune 500” drabbade av Ransomware

Den amerikanska advokatbyrån ”Campbell Conroy & O’Neil, P.C.” som drabbades av en kryptovirus attack i februari för vilket de fortfarande lider sviterna av. De meddelade sina klienter bla Apple, Boeing, British Airways, Chrysler, Exxon Mobil,...
1 – Dator segmentering

1 – Dator segmentering

Mål: Begränsa lateral spridning av virus mellan systemen via Windows inbyggda standardprotokoll. En dator som inte kan missbrukas kan inte smittas och då inte sprida hoten vidare Windows Brandvägg Som standard i alla Windows nätverk är fil och skrivardelning en...
IT-jätte i Finland offer för Ransomware

IT-jätte i Finland offer för Ransomware

IT-jätte i Finland offer för Ransomware ThreatPost rapporterar att den finska delen av TietoEVRY / Espoo (en globalt IT-jätte verksam i 20 länder) drabbats av utpressningsvirus som drabbat ett 20-tal kunder (ursprungligen rapporterat till norska E24 under gårdagen)....